AKCE


Upozornění
Výbor Spolku majitelů Fiat 126 Pardubice neorganizuje společné cesty na akce, které jsou pořádané jinými kluby, spolky.
Zájemci o takové akce si volí individuální cestu nebo cestu po vzájemné domluvě.​

Připravované akce
Proběhlé akce