O KLUBU


Stanovy spolku


Cílem spolku je zájmové sdružení majitelů automobilů Fiat 126 a Polski Fiat 126P (dále jen F 126P ) s následujícím obsahem činnosti: Setkávání a vzájemná výměna zkušeností s provozem, údržbou a opravami F 126P, zajištění nákupu a výměna náhradních dílů, součástí a příslušenství, zajištění oprav a příprava vozidel na STK a emise F 126P. Zajištění soutěžních akcí a srazů pro členy spolku v ČR i v zahraničí. Vzájemné konzultace a telefonická poradenská služba majitelů F 126P.
Roční příspěvek je 400 Kč.
Členství ve spolku je možné kdykoliv ukončit písemným sdělením na adresu spolku.
Účast na akcích pořádaných spolkem je dobrovolná.
Každý člen spolku má právo vznést svoje připomínky, názory, nápady, námitky.
Spolek zajistí svým členům náhradní díly s 10% slevou, při objednávce nad 1000Kč.
Spolek zajistí opravy vozů F126P svým členům s 12% slevou (generální opravy motorů, karoserií, náprav, laku)
Členství vzniká registrací na základě podání písemné žádosti a následném rozhodnutí rady sdružení.


Partneři


01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19